ویسکاس نام یک برند غذای گربه می باشد. تاریخچه این برند به سال 1936 برمی گردد در آن سالها تحت نام کال کان در آمریکا تولید می گردید. مالکیت این برند در اختیار شرکت آمریکایی Mars, Incorporated می باشد.